PC system
Predaj a servis fiškálnych, registračných pokladní

0903 228 010

pcsystem@pc-system.sk

Služby - Servis

 

 

POSKYTUJEME TIETO SLUŽBY: 

- predaj registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, PC POS systémov a príslušenstva

- servis pokladníc, tlačiarní, PC POS systémov a dodávaného tovaru

 - programovanie pokladníc a naplnenie pamäte tovarovými položkami,  inštalácie POS systémov a ich konfigurácia

 - poradenstvo pri nákupe

 - zakúpený tovar odborne nainštalujeme vo vašej prevádzke

 - váš tovar vám dovezieme k vám

 

Servis a technická podpora. PC-SYSTEM s.r.o. zaisťuje servis a technickú podporu pre všetky výrobky firiem Elcom - Euro (autorizované servisné stredisko), Datecs, Varos Trade,Quorion. 

Ponuka služieb zahrňuje:

- inštaláciu zariadení

- školenie obsluhy

- pravidelnú preventivnú starostlivosť o zariadenie

- opravy porúch  do 48 hodín,

- expresné opravy v deň nahlásenia závady, 

Ako nahlásiť požiadavku na servis.

telefon : 0903 228010, 0905 998010

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Expresný servis. Je možné dohodnúť kratšie reakčné doby, kde je servis poskytovaný na mieste u zákazníka do niekoľko hodín po nahlásení závady.Všetky tieto služby Vám poskytneme ako autorizované servisné stredisko.

Naša spoločnosť je zaregistrovaná v registry servisných organizácií

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy 

vyberiete - register servisných organizácií  filter: PC – SYSTEM  s.r.o.

 

Reklamačný poriadok

Záručná lehota na výrobky je 24 mesiacov ( pokiaľ nieje uvedené v danom produkte inak ), je uvedená v záručnom liste ( ak je dodaný k výrobku ). Ak sa vyskytne počas záručnej doby závada spôsobená výrobnou chybou alebo vadou materiálu, bude bezplatne odstránená. Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list a doklad o kúpe. Kupujúci si uplatňuje záruku u predajcu. Záručný list musí obsahovať:  typ výrobku,  výrobné číslo,  potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu)

Záruka stráca platnosť ak:

 - je záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený

 - je zmenený typ výrobku alebo výrobné číslo na zariadení

 - ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste

 - ak nebol dodržaný správny spôsob používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke

- je  zistený neodborný alebo neoprávnený zásah na zariadení

 - ak bolo zariadenie mechanicky poškodené užívateľom

 - závada bola spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia

 - závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom   prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)

- ak bolo zariadenie pripojené na iné, než predpísané sieťové zariadenia